Over ons

Over ons

Wat doet de Kiwanis Club Arnhem?

Wij komen twee keer bij maand bij elkaar; met uitzondering va de zomermaanden.
Zulks op de eerste en derde dinsdag. 
Onze vergaderlocatie is de Groote Sociëteit in het centrum van Arnhem.

De eerste dinsdag is de zgn. Programma-avond. Deze begint op 20.00 uur. 
Wij hebben dan een spreker, een job talk of een bedrijfs- of ander bezoek.
Een breed scala van interessante onderwerpen passeert zo de revue. 

De derde dinsdag is de diner-avond. Deze begint om 19.30 uur met een inloop vanaf 19.00 uur.
Tijdens het eten vergaderen wij. Dan worden m.n. de onder handen en te organiseren projecten besproken.
Bovendien is er gelegenheid om onderling bij te praten; ook na het eten. Soms is er ruimte voor een korte lezing.

De meeste leden zijn lid van een, soms twee commissies, zoals de Projecten- en Programmacommissie.
Die commissies komen ad hoc bijeen.

Verder zijn er jaarlijks enkele bijeenkomsten, t.w. de Nieuwjaarsbijeenkomst, de bbq begin juli en running diner in oktober.

De zgn. doe-projecten vinden meestal plaats op zaterdagochtend; zoals bijv. het klussen bij Bio Vakantieoord.

Buiten de reguliere genoemde bijeenkomsten komen een wisselend aantal leden bij elkaar om te wandelen, golfen, bridgen of musea te bezoeken.

Waarom lid geworden van Kiwanis Club Arnhem?

Enkele leden geven hun antwoord:

Anton Janssen: "Een eerste kennismaking in 2019 met een tweetal activiteiten (AMZAF en wijnproject) maakte snel duidelijk dat Kiwanis als geheel staat voor het ondersteunen van acties met goede doelen voor kinderen. Zelf ben ik vader van een zoon die in zijn kinderjaren vele malen opgenomen is geweest in het ziekenhuis. Ik steun mede daarom van harte dit soort van activiteiten en wil daar ook graag een bijdrage aan leveren. Verder heb ik de eerste kennismaking met de leden als zeer aangenaam ervaren. Het leek me een leuke actieve club waar naast gezelligheid, ook door samenwerken vorm en inhoud wordt gegeven aan projecten die bijdragen aan een betere maatschappij."

André de Haas: "In 2016 ben ik lid geworden van Kiwanis Arnhem. Daarvoor ben ik lid geweest van o.a. Juniorkamer Arnhem. Vanwege de leeftijdsgrens moest ik daar toen afscheid van nemen. Omdat ik het miste om in clubverband iets voor anderen te kunnen betekenen, heb ik contact gezocht met Kiwanis Arnhem. Wat mij met name aanspreekt bij deze club is dat we, in een heel gezellige sfeer, iets proberen bij te dragen aan het geluk van kinderen en jongeren. Eenieder doet dat naar eigen mogelijkheden en interesses. Dit betekent dat je een heel praktische invulling kunt geven aan onze doelstelling: "Serving the Children of the World.” door vaak letterlijk de handen uit de mouwen te steken, bijv. het maken van een stenen bbq bij het AZC. Ook onze bijdrage aan de stichting Leuk Om Te Leren spreekt mij aan."

Lammert de Vries: "Kiwanis is voor mij een vrienden club van gelijkgestelden die bereid zijn om met name zich in te zetten voor kinderen die het minder hebben. Dit doen we door verschillende projecten en initiatieven te ondersteunen of te initiëren. Het voelt goed om met gelijk gestemden de handen spreekwoordelijk uit de mouwen te steken, zoals het doen van klussen bij BIO Vakantieoord. Dit doet de een fysiek en de ander juist mentaal. Dit maakt de club Kiwanis zo uniek!"

Eef Frederiks: "Toen ik lid werd was deze club nog in de opbouwfase. Destijds waren mijn motieven:

- uitbreiden van mijn vriendenkring,

- betrokken zijn bij hulpprojecten in de maatschappij, liefst dicht bij huis en voor kinderen,

- Gezelligheid combineren met nuttigheid.

Deze motieven gelden nog steeds. Met een aantal andere leden ben ik bijv. via Kiwanis als vrijwilliger bij het Omgangshuis actief. Dit geeft mij veel voldoening."