Kiwanis helpen kwetsbare kinderen bij vechtscheidingen

Kiwanis helpen kwetsbare kinderen bij vechtscheidingen

De Kiwanis Club Arnhem gaat samenwerken met het in september 2016 geopende Omgangshuis in Arnhem. Het Omgangshuis geeft de mogelijkheid aan een ouder (meestal de vader) om ook bij vechtscheidingen een vorm van contact met hun kinderen te kunnen houden.
Nathalie Simons, initiatiefnemer Het Omgangshuis Arnhem en Maarten de Jong, voorzitter Kiwanis Club Arnhem, geven aan dat de doelstellingen van beide organisaties in elkaars verlengde liggen en zijn blij dat ze met dit project een vorm van hulp kunnen bieden die er in Arnhem nog niet was.

Recht op omgang
Kinderen hebben na een scheiding het recht op omgang met beide ouders. Onderzoek heeft aangetoond dat omgang met beide ouders na een scheiding het beste voor kinderen is. Maar dan met ouders die hun conflicten niet uitvechten in het bijzijn van hun kinderen. Het Omgangshuis biedt een vorm van hulpverlening aan jonge kinderen die al langere tijd geen contact meer hebben met één van hun ouders, omdat hun ouders een chronisch conflict hebben.
Het Omgangshuis is opgezet als een neutrale en veilige plaats waar het kind de niet-verzorgende ouder kan ontmoeten zonder dat de ouders elkaar tegenkomen. De niet-verzorgende ouder en kind(eren) ontmoeten elkaar op een aantal zaterdagen in aanwezigheid van permanente begeleiding. Het Omgangshuis Arnhem neemt zo de angst weg voor (verwacht of vermeend) onjuist gedrag van de andere ouder.

Samenwerking
Voor het begeleiden van de ontmoetingen tussen deze kinderen en hun ouder zocht Het Omgangshuis Arnhem contact met o.a. Kiwanisclub Arnhem. Deze serviceclub die zich inzet voorkwetsbare kinderen, was meteen enthousiast over dit initiatief en was bereid om dit project structureel te ondersteunen. Een aantal leden van Kiwanisclub Arnhem is daarna getraind en zet zich nu in als deskundig vrijwilliger die toezicht verzorgt tijdens deze ontmoetingen tussen ouder en kind.


“Ik voel mij weer compleet”
De eerst keer dat hij zijn kind na lange tijd weer zag vergeet deze vader nooit meer. De ontmoetingen in Het Omgangshuis geven hem kracht. Voor het eerst in jaren voelde hij zich weer vader ook al ziet hij zijn kind maar 4 uur per maand. “Zonder je kind ben je incompleet. “

Het Omgangshuis

Omgangshuis Arnhem heeft op zaterdagochtend en zaterdagmiddag de beschikking over ruimtes van een buurthuis waar de ouder en kinderen samen kunnen praten en spelen. Ouders kunnen zelf contact opnemen met Het Omgangshuis of worden doorverwezen via een hulpverlener of een rechter. De ex-partners krijgen dan een strippenkaart voor 5 ontmoetingen. Daarna vindt overleg plaats of het nodig is langer gebruik te maken van Het Omgangshuis. Als ouders besluiten gebruik te maken van Het Omgangshuis ondertekenen zij vooraf een contract waarin zij aangeven zich te zullen houden aan huisregels voor een veilige omgang.
Het Omgangshuis Arnhem is geopend op 10 september 2016 en is gevestigd aan het Kazerneplein in MFC Klarendaal.

Voor meer informatie zie: www.hetomgangshuisarnhem.nl

Deel deze post