Democratie volgens Kiwanis Club Arnhem

Democratie volgens Kiwanis Club Arnhem

Tijdens 1 van onze programma-avonden in 2017 stond 'democratie' centraal. Aan de hand van een aantal stellingen die door enkele leden waren voorbereid werd over dit onderwerp in groepjes heftig gediscussieerd. Aan het eind van de avond werd, eigenlijk voor de grap, de suggestie gedaan om de uitkomsten van deze avond te delen met de commissie Remkes. De regering heeft nl. een staatscommissie parlementair stelsel ingesteld onder voorzitterschap van Johan Remkes. Deze commissie onderzoekt of er veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en in de parlementaire democratie van Nederland.

Tot onze verrassing kreeg onze secretaris een uitnodiging om op 14 februari jl. in Den Haag deel te nemen aan de landelijke bijeenkomst “van probleemverkenning naar oplossingsrichtingen, in gesprek met de staatscommissie”. Tijdens die bijeenkomst werden allerlei suggesties die binnen waren gekomen, waaronder ook de ideeën van Kiwanis Club Arnhem, besproken. Onze secretaris vond het boeiend om hierbij aanwezig te mogen zijn. Hij was positief verrast te zien dat er ook een aantal geïnteresseerde jongeren zaten tussen de qua achtergrond zeer diverse deelnemers. Het eindverslag van deze commissie zal deze zomer verschijnen.

Democracy serves the Children of the World

Deel deze post